Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for 18.03.2009

Когато разбрах, че ще уча компютърно-опосредствена комуникация, не бях особено вдъхновена, защото другите дисциплини, завършващи на „комуникация“ досега ми бяха скучни. Оказа се, че греша – тази е ужасно интересна.
Последният път говорихме за информационното общество – пространна лекция за това какво е, какви са характеристиките му, движещите му сили, особеностите му и т.н. и т.н. В началото на лекцията направихме един бърз увод-сравнение с другите, предхождащи го общества.
– Аграрно общество – натурално, стоково-стопанско; оръдия на труда са механични инструменти за обработване на земята, а продуктите са стоки.
– Индустриално общество – фабрики, механизация, пари; оръдия на труда са машините, а продукт – капиталът.
– Информационно общество – водеща е информацията; оръдия на труда са комуникационните и компютърни технологии, а продукт е информацията, знанието. То е икономическа стока (платено образование, платен достъп до Интернет и т.н.). Има деидеологизация на обществото (Даниел Бел).
И тук мислите ми излизат от материята по КОК. Мисля си – всичко е ясно, оръдия на труда, продукти и прочее. Хубаво дадена ясна структура. Но ако приемем, че аграрното общество е вярвало в различни религии, които в някаква степен са отстъпили място на идеологиите през индустриалното общество, в какво ще вярват хората в информационното общество? В нови религии? В нови идеологии? В нищо?
Някой път ще се захвана да почета авторите, които ни споменаха. Питам се ще намеря ли отговор на този въпрос.

Read Full Post »