Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for 09.12.2009

Двата вълка

Стар индианец от племето чероки разказвал на своя внук за борбата, която се води във всеки от нас. Той казал на момчето, че два вълка се борят в душите ни:
„Единият е зъл – той е гневът, завистта, недоволството, отрицанието, алчността, надменността, самосъжалението, самообвинението, чувството за малоценност или пък за превъзходство, злобата, лъжата, фалшивата гордост и егоизмът.
Другият е добър – той е радостта, мирът, любовта, надеждата, спокойствието, скромността, добротата, благосклонността, взаимността, щедростта, искреността, състраданието и вярата.“
Внукът се замислил за момент и след това попитал дядо си:
„Кой вълк побеждава?“
„Този, когото нахраниш“ – отговорил старият чероки.

Притча, разказвана от чероките.

Из „Ти и земята сте едно. Мъдростта на североамериканските индианци“, превод и съставителство Владимир Кюмюрджиев

Read Full Post »